Najczęstszymi metodami ataku na stronę internetową jest wyszukiwanie luk w bezpieczeństwie formularzy, czyli danych wejściowych które są zbierane od

użytkowników. Są to miedzy innymi ataki typu XSS oraz MySQl injecton. Strony naszych klientów zabezpieczamy na możliwie jak najlepsze sposoby. Jedną z najczęściej używanych metod jest stosowanie biblioteki HTML Purifier. Jest to dokonała biblioteka która filtruje dane wprowadzane przez odwiedzających stronę internetową. Filtruje złośliwy kod, usuwając podejrzane fragmenty, nawet te zakodowane.

 

Biblioteka uniemożliwia wykonanie kodu wstrzykniętego w pole formularza chroniąc tym samy dane w bazie danych jaki samo wyświetlanie danych. Obecnie nie ma lepszej i bardziej funkcjonalne biblioteki jak HTML Purifier.